Cennik usług serwisowych

Nazwa usługi Cena (netto)
Roboczogodzina 125 zł
Naprawy oprogramowania od 50 zł
Naprawy mechaniczne od 80 zł
Naprawy elektroniczne od 100 zł
Diagnostyka od 50 zł
Zdalny przegląd serwisowy od 850 zł
Podstawowy / rozszerzony przegląd serwisowy urządzeń CR od 850 zł / 1320 zł + koszty dojazdu
Pakiet serwisowy MIDI (rata miesięczna) 200 zł Pobierz ulotkę»
Pakiet serwisowy MAXI (rata miesięczna) 400 zł Pobierz ulotkę»
Koszt dojazdu serwisanta 1 zł / km
Wypożyczenie przenośnego aparatu RTG 30 zł / 24h + koszty transportu i ubezpieczenia
Wypożyczenie urządzenia zastępczego CR 100 zł / 24h + koszty transportu i ubezpieczenia
Wypożyczenie urządzenia zastępczego DR 500 zł / 24h + koszty transportu i ubezpieczenia
Wypożyczenie kasety zastępczej do systemów CR 20 zł / 24h + koszty transportu i ubezpieczenia
Aktualizacja oprogramowania:
- Wersja AQS 2.1 do 3.0 100 Euro (dla posiadaczy pakietu serwisowego)
- Wersja AQS od 1.0-2.10 do 3.0 750 Euro
- Wersja preAQS do 3.0 1500 Euro
Usługa Express Wyceniana indywidualnie

Ceny netto. Końcowa cena jest zawsze ustalana z klientem.