Czym jest technologia CR?

Computed Radiography

Radiografia komputerowa ang. Computed Radiography, CR – to technika wykonywania zdjęć rentgenowskich wywodząca się wprost z analogowej fotografii RTG. Różnica polega na tym, że miejsce tradycyjnej błony fotograficznej zastąpiono specjalną płytą obrazową Imaging Plate, pokrytą warstwą luminoforu i to ona podlega naświetleniu w procesie wykonywania zdjęcia.

Płyta obrazowa IP jest przechowywana w specjalnej kasecie zabezpieczającej, która jest umieszczana za częścią ciała lub innym obiektem, który następnie jest prześwietlany promieniami X. Promieniowanie to tworzy obraz prześwietlanego obiektu na płycie obrazowej IP.

Obraz na naświetlonej płycie należy następnie odczytać specjalnym skanerem(CR Scanner), w którym precyzyjnie sterowany promień światła laserowego odczytuje naświetlony obraz, a odpowiednie układy scalone tworzą cyfrową kopię w komputerze.

Tak przygotowany cyfrowy obraz może być następnie przetwarzany za pomocą oprogramowania AQS, które umożliwia poprawę kontrastu, jasności, powiększanie etc. Po odczytaniu płytę IP można skasować, tak aby była gotowa do ponownego użycia.

Wnętrze skanera w trakcie kasowania danych z płyty obrazowej.

Zalety stosowania systemu CR

  • Brak konieczności użycia szkodliwych środków chemicznych ze względu na brak procesu wywoływania naświetlonej kliszy – obraz z płytki jest odczytywany za pomocą światła laserowego.
  • Niższe koszty przechowywania dokumentacji medycznej – obraz może być przechowywany w formie zdigitalizowanej (cyfrowej) w archiwum PACS, które jest częścią oprogramowania AQS.
  • Radiografia komputerowa CR wymaga mniejszej ilości powtórzenia prześwietleń (prześwietlony lub niedoświetlony obraz można poprawić za pomocą oprogramowania AQS), co w konsekwencji wystawia pacjenta na mniejszą dawkę promieniowania.
  • Płytki stosowane w systemach CR wymagają zastosowania o ok. 30% mniejszej dawki promieniowania niż w przypadku tradycyjnej kliszy RTG.
  • Pominięcie całego procesu wywoływania zdjęcia pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu w ciągu kilku sekund.
  • Prawidłowo przechowywane i użytkowane płytki IP będą służyć przez lata. Kaseta jest lekka i można ją w łatwy sposób transportować.

Postęp technologiczny, jaki dokonał się w medycynie w zakresie cyfryzacji i przechowywania danych zaczyna wymuszać wdrażanie tego typu rozwiązań. Podsumowując, system CR pozwala na szybkie uzyskiwanie rezultatów prześwietleń, redukuje ilość potencjalnych błędów oraz ułatwia katalogowanie zdjęć.

Urządzenia pracujące w systemie CR