Zgłoszenie serwisowe

Ważne informacje

Wysłanie zgłoszenia serwisowego za pomocą niniejszego formularza to najszybszy sposób na rozwiązanie problemu. Sprawa jest automatycznie wprowadzana do systemu serwisowego i otrzymuje swój indywidualny numer. Dzięki temu, że dział serwisu otrzymał wszystkie niezbędne dane, może niezwłocznie zająć się naprawą usterki w ramach pakietu serwisowego lub gwarancji.

Gdzie znajduje się numer seryjny?

Numer seryjny znajduje się z reguły w tylnej części urządzenia na tabliczce znamionowej.

Inny sposób zgłoszenia problemu

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza, istnieje możliwość pobrania formularza wersji do wydruku i ręcznego wypełnienia. Tak przygotowany dokument można następnie przesłać listem tradycyjnym, faksem lub e-mailem jako zeskanowany obraz dokumentu. Rekomendujemy jednak użycie formularza na stronie internetowej.

faks: +48 774 802 316

e-mail: info@examion.pl

Pobierz zgłoszenie do druku