ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek
+ 48 77 550 72 00

AEONMED Ventilator VG70

Respirator dla niemowląt, dzieci i dorosłych
VG70

Optymalne połączenie wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej

Ponieważ wentylacja nieinwazyjna jest coraz częściej stosowana
w wielu różnych sytuacjach klinicznych, oferujemy podwójne rozwiązanie

  • VG70 łączy w sobie zalety elastycznego, nieinwazyjnego respiratora
    z w pełni funkcjonalnym respiratorem inwazyjnym odpowiednim dla OIT
  • Automatyczne dostosowanie dawki kompensacyjnej
  • Zaawansowana technika wyzwalania

Bezpieczna wentylacja podczas całego leczenia

Automatyczne wykrywanie i regulacja kompensacji nieszczelności;
Automatyczne dostosowanie układu oddechowego pacjenta;
Monitorowanie wieloparametrowe.