ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek
+ 48 77 550 72 00

Aparaty RTG

Aparaty RTG stacjonarne do szpitali oraz prywatnych klinik rentgenowskich
lub chirurgicznych

Aparaty RTG przewoźne to idealne rozwiązanie jeśli pacjent sam nie może podjeść do pracowni rentgenowskiej

Aparaty RTG typu ramię C to aparat, który jest nieodzowny podczas zabiegów chirurgicznych z koniecznością stałego monitorowania przebiegu operacji

Static BT&WS
RTG mobilny
Fluorostar compact 2M (pierwsza strona)

EXAMION Ghost®  bezprzewodowy wyzwalacz ekspozycji do aparatów RTG

Urządzenie stworzone do współpracy ze wszystkimi aparatami rentgenowskimi, zwłaszcza tymi pracującymi mobilnie lub przenośnie.

Pozwala ono na prawidłowe wykonanie zdjęcia bez konieczności rozwijania długiego przewodu wyzwalacza standardowego lub obecności przy aparacie w trakcie ekspozycji jeśli przewód ten jest zbyt krótki.

Ghost w medycynie

Diagnostyka obrazowa w weterynarii… Zobacz więcej