ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek
+ 48 77 550 72 00

Aparaty RTG

Aparaty RTG stacjonarne do szpitali oraz prywatnych klinik rentgenowskich
lub chirurgicznych

Aparaty RTG przewoźne to idealne rozwiązanie jeśli pacjent sam nie może podjeść do pracowni rentgenowskiej

Aparaty RTG typu ramię C to aparat, który jest nieodzowny podczas zabiegów chirurgicznych z koniecznością stałego monitorowania przebiegu operacji

Static BT&WS
RTG mobilny
Fluorostar compact 2M (pierwsza strona)

Diagnostyka obrazowa w weterynarii… Zobacz więcej