ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek
+ 48 77 550 72 00

Radiologia w medycynie

Wykonywanie badań obrazowych RTG z wykorzystaniem naszego sprzętu medycznego, jest szybkie oraz nieinwazyjne. Nowoczesne cyfrowe aparaty RTG naszej firmy są bezpieczne ponieważ są to systemy rentgenowskie wyposażone w mechanizmy znacznej redukcji emitowanej dawki promieniowania

Oferujemy szeroki wachlarz aparatów stacjonarnych, przewoźnych/ mobilnych/ przyłóżkowych oraz aparaty typu ramię C. Czytaj więcej…

Dzięki radiografii komputerowej (tzw. CR – ang. Computed Radiography), analogowe dane  przetworzysz na cyfrowe obrazy. W dobie informatyzacji placówek medycznych dążymy do ucyfrowienia obrazowania RTG, co wydaje nam się być logiczną tendencją. Ale ma to też wiele korzyści – to przede wszystkim znacznie polepsza jakość obrazów i redukuje dawkę promieniowania (poprzez zmniejszenie liczby powtórzeń). Dużą zaletą jest także możliwość komputerowej obróbki uzyskanych obrazów jak i ich archiwizacja w pamięci komputera. W następstwie czego wyeliminowane są koszty poniesione na materiały do wywołania klisz, na organizację ciemni, a nawet na utylizację niebezpiecznych odpadów.
Jest to szybkie rozwiązanie, które polecamy placówkom, w których nie jest wymagany bezpośredni przesył obrazu do komputera. Czytaj więcej…

Jest to w pełni cyfrowa technika wykonywania zdjęć rentgenowskich – tzw. DR – ang. Digital Radiography
W miejsce tradycyjnej błony fotograficznej lub kasety z płytą fosforową umieszczamy specjalny detektor DR (ang. Flat Panel Detector), za pomocą którego odczytujemy obraz powstały w wyniku promieniowania, a następnie przekazany zostaje bezpośrednio do komputera.
Detektor DR układamy za częścią ciała lub innym obiektem, który następnie prześwietlamy promieniami X. Promieniowanie to tworzy obraz prześwietlanego obiektu na detektorze. To rozwiązanie pozwala nam na pominięcie procesu skanowania kasety, który występuje w systemach CR, co powoduje jeszcze szybsze i dokładniejsze uzyskanie obrazów RTG. Informacje z detektora DR jest przekazywany w sposób bezprzewodowy za pomocą wewnętrznego modułu WiFi lub za pomocą kabla. Cyfrowy obraz jest następnie przetwarzany za pomocą oprogramowania. Czytaj więcej…

Proponujemy nowoczesne rozwiązania do diagnostyki chorób piersi.
W ofercie znajdą Państwo zarówno aparaty RTG takie jak Planmed Clarity 3D jak i najnowszy  tomograf  komputerowy do skanowania piersi firmy AB-CT.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. Czytaj więcej…

Rozbudowane oprogramowanie naszej firmy – EXAMION® AQS – stanowi serce dla wszystkich systemów radiografii cyfrowej zarówno serii CR jak i DR. To unikatowy i stworzony we współpracy z lekarzami produkt, który może kontrolować przetwarzanie oraz archiwizację PACS całego procesu radiografii cyfrowej. Nie ma znaczenia, jak bardzo w przyszłości wzrośnie popyt na cyfrowe zdjęcia rentgenowskie – nasze oprogramowanie, ze względu na swoją dużą skalowalność, bez problemu przetworzy nawet największe ilości danych, tak aby rozwijać się razem z Tobą. Czytaj więcej…

Zapraszamy do zapoznania się z szerokim wachlarzem akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia szybkiego, sprawnego i w pełni satysfakcjonującego badania RTG.
Znajdziecie tu Państwo dodatkowe wyposażenie pracowni rentgenowskiej w stoły do badania i  fartuchy ochronne oraz wiele innych. Czytaj więcej…