ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek
+ 48 77 550 72 00

Aparaty do mammografii

Pierwszy na świecie skaner piersi wykorzystujący technologię spiralnej tomografii komputerowej, jest pomysłem firmy AB-CT z siedzibą w Erlangen.

Tym, co wyróżnia nu:view, jest bardzo wysoka rozdzielczość obrazu w połączeniu z niską dawką promieniowania i krótkimi czasami skanowania. Aby uzyskać najlepszą możliwą jakość obrazu i jednocześnie zwiększyć wydajność dawki promieniowania, detektor wykorzystuje najnowocześniejszą technologię zliczania pojedynczych fotonów.
W przeciwieństwie do konwencjonalnej scyntylacji, nu:view wykorzystuje detektory wykonane z tellurku kadmu (CdTe).

tomograf kompyterowy piersi

Planmed Clarity S – wysokowydajny system mammograficzny.

Planmed Clarity S

Planmed Clarity 2D – zoptymalizowany do badań przesiewowych i mammografii diagnostycznej

Planmed Clarity 2D

Cyfrowa tomosynteza piersi
Planmed Clarity ™ 3D

Planmed Clarity 3D
Ucyfrowienie aparatu mammograficznego to szybki i łatwy sposób na uzyskanie doskonałego obrazu
w krótkim czasie.
Upgrade do cyfrowej mammografii skróci czas trwania badania oraz polepszy komfort pracy.
DR Rose M