ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek
+ 48 77 550 72 00

Przeglądy okresowe skanerów CR

Przegląd zdalny

(Orex, POC 120/140/360, Vita 25/45, Flex, Konica Regius Sigma)

od 850zł

Zdalne czyszczenie urządzenia, w tym rolek

Zdalne testowanie skanera i systemu

Zdalna kontrola i czyszczenie kaset specjalistycznym preparatem zalecanym przez producenta

Zdalna kontrola i czyszczenie folii specjalistycznym preparatem zalecanym przez producenta

Przegląd podstawowy

(Orex, POC 120/140/360, Vita 25/45/Flex, Agfa 10x/15x/30x, Fuji Prima/Capsula, Konica Regius 110/190/Sigma)

Przegląd rozszerzony

od 850zł

od 1500zł

Czyszczenie urządzenia

Czyszczenie urządzenia

Czyszczenie i kontrola elementów optycznych

Czyszczenie i kontrola elementów optycznych

Kontrola i czyszczenie kaset specjalistycznym preparatem zalecanym przez producenta

Kontrola i czyszczenie kaset specjalistycznym preparatem zalecanym przez producenta

Kontrola i czyszczenie folii specjalistycznym preparatem zalecanym przez producenta

Kontrola i czyszczenie folii specjalistycznym preparatem zalecanym przez producenta

Do kosztu przeglądu zostaną doliczone koszty dojazdu liczone od siedziby w Cisku

Kalibracja urządzenia

Analiza i ewentualna aktualizacja konfiguracji oprogramowania (archiwizacja otwartych zleceń, analiza spójności PACS, kontrola poprawności plików konfiguracyjnych)

audyt informatyczny

Do kosztu przeglądu zostaną doliczone koszty dojazdu liczone od siedziby w Cisku

Ceny pakietów nie zawierają kosztów dojazdu serwisanta. Ceny podane są w PLN netto.