ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek
+ 48 77 550 72 00

Radiografia w sztuce, archeologii oraz NDT

Współpraca w branży motoryzacyjnej, grzewczej i sanitarnej, z państwowymi laboratoriami renowacji dzieł sztuki czy też prywatnymi firmami renowacyjnymi pokazuje szeroki zakres zastosowań naszego sprzętu oraz jego skuteczność w tych branżach.
Pragnąc podzielić się doświadczeniem i możliwościami zastosowania sprzętów firmy EXAMION ® w Państwa branży wyrażamy chęć współpracy z nadzieją na rozwój wspólnych projektów i obopólne wymierne korzyści.
Ogromne doświadczenie i wiedza jakie posiada firma EXAMION ® daje możliwość podzielenia się nimi w innych segmentach rynku, gdzie zapotrzebowanie na badania rentgenowskie są bardzo rzadkie. Niejednokrotnie przez wzgląd na koszty badania te są pomijane jako element wspomagający prace laboratoryjne, kontroli jakości, badań nad niszczeniem materiału czy też weryfikacją składu zastosowanych materiałów.

EXAMION® we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie i Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych LANBOZ przeprowadził szereg badań radiologicznych nad dziełami sztuki.

Jednym ze znanych dzieł, który mieliśmy przyjemność prześwietlić był obraz Leonardo da Vinci „Dama z gronostajem”

W konserwacji dzieł sztuki radiografię wykorzystuje się do:
–  badania zastosowanych przez artystę technik i technologii;
–  określenia stanu zachowania dzieła;
–  określenia zakresu wcześniejszych ingerencji konserwatorskich.

Zastosowanie radiografii cyfrowej opartej na użyciu detektora ma na celu poznanie budowy dzieł sztuki lub zabytku, ich składu chemicznego, oraz stanu zachowania.
Te techniki obrazowania są w przypadku malarstwa podstawowym rodzajem diagnostyki.
Często umożliwiają one spektakularne odkrycia, jak ujawnienie przemalowania danego płótna przez autora.

Projekt renowacji stolarki drzwiowej i okiennej w Schloss Türnich w Niemczech został przeprowadzony przy współpracy firmy EXAMION® z firmą Wood Glass Team ze Strzelna.

W projekcie tym dokonano spektakularnego odkrycia ozdobnych drzwi ukrytych w głównych drzwiach. Odkrycia tego dokonano dzięki technikom prześwietlania rentgenowskiego.