ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek
+ 48 77 550 72 00

Aparaty RTG VET

Stacjonarne aparaty rentgenowskie do klinik weterynaryjnych  małych zwierząt
Przenośne aparaty rentgenowskie do prześwietleń dużych zwierząt w terenie

EXAMION Ghost®  bezprzewodowy wyzwalacz ekspozycji do aparatów RTG

Urządzenie stworzone do współpracy ze wszystkimi aparatami rentgenowskimi, zwłaszcza tymi pracującymi mobilnie lub przenośnie.

Pozwala ono na prawidłowe wykonanie zdjęcia bez konieczności rozwijania długiego przewodu wyzwalacza standardowego lub obecności przy aparacie w trakcie ekspozycji jeśli przewód ten jest zbyt krótki.

Ghost w weterynarii