ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek
+ 48 77 550 72 00

Monitory medyczne

Monitor medyczny
Skrót DICOM (ang. Digital Imaging and Communications in Medicine), czyli Obrazowanie Cyfrowe i Komunikacja w Medycynie.
Jest to norma opracowana w celu ujednolicenia możliwości wymiany i interpretacji danych medycznych przedstawionych w formie obrazów diagnostycznych (lub z nimi związanych) w medycynie.
 
Jest to standard obrazowania mający na celu łatwe przesyłanie, wyświetlanie
i analizowanie obrazów medycznych pochodzących z różnych urządzeń diagnostycznych.
Prawie wszystkie nowe modele urządzeń stosowane w medycynie diagnostycznej są kompatybilne ze standardem DICOM. Do starszych produktów można dokupić moduły programowe lub fizyczne systemy pośrednie, czy przetworniki, które umożliwiają tworzenie plików w tym formacie. Samo wygenerowanie obrazów
w standardzie DICOM nie wystarcza. Potrzeba jeszcze odpowiedniego ich wyświetlenia, do czego stworzone są odpowiednie monitory.
Dlatego te przeglądowe i opisowe także muszą być kompatybilne z DICOM. I nie chodzi tylko o spójność technologiczną, ale także o wymagania prawne.
Wybierając odpowiedni monitor medyczny należy zacząć od zapoznania się
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
Monitor poglądowy
Podstawowe informacje tam zawarte to:
  • W radiologii cyfrowej używa się 2 podstawowe rodzaje stanowisk: opisowe i przeglądowe.
  • Monitory medyczne dla radiologii klasycznej wykorzystywane na stacjach opisowych muszą mieć pola obrazowania dostosowane do prezentacji monochromatycznej
    i zapewniać, że uzyskiwana na nich krzywa kalibracji nie odbiega o więcej niż 10% od krzywej DICOM.
  • Monitory muszą osiągać odpowiedni poziom luminacji. Odpowiednio dla opisowych jest to 400cd/m2; dla przeglądowych 200cd/m2.
  • Monitory medyczne mają być zgodne ze standardem DICOM.
support

Related Posts